Nieuwbouw en verbouw voor vereniging of stichting

Bouwbedrijf Vrouwe is voor vele verenigingen of stichtingen in de Zaanstreek de vertrouwenspartner bij de realisatie van hun nieuwbouw-, verbouw-, onderhouds- en renovatieplannen. Omdat budgetten doorgaans beperkt zijn, zoeken wij graag samen met u naar verschillende mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat uw leden en vrijwilligers ons helpen bij de totstandkoming van het project.

Diverse projecten voor verenigingen en stichtingen